Överskridanden av miljökvalitetsnormerna 2019

Under 2019 överskreds miljökvalitetsnormerna i ett antal kommuner i Sverige. Överskridandena ska rapporteras till Naturvårdsverket, som gör en bedömning av om åtgärdsprogram behöver tas fram.

Vägledning

Lagstiftning

Stödfunktioner