Beräkna dina utsläpp av luftföroreningar

Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning om hur du kan beräkna utsläpp av luftföroreningar.