PCB, avlägsna fog- och golvmassor

Här kan du läsa om vilka regler som gäller och hur man brukar göra vid avlägsnande av fog- och golvmassor som innehåller PCB. Med tiden har en praxis utarbetats i branschen för hur avlägsnande bör gå till.

Vägledning

Begrepp

Lagstiftning