Vägledning om PCB

PCB är skadligt för människa och miljö. Trots att all nyanvändning är förbjuden sedan 1978 fortsätter PCB att spridas till miljön genom byggnader och utrustning.

Vägledning

Begrepp

Lagstiftning