Nematoder, insekter och spindeldjur (NIS) som biologiska bekämpningsmedel

Naturvårdsverket ansvarar för prövningen av nematoder, insekter och spindeldjur som biologiska bekämpningsmedel.

Vägledning

Lagstiftning