Lösningsmedel som innehåller F-gaser

Vägledning om vilka krav som ställs för att arbeta med lösningsmedel som innehåller fluorerande växthusgaser (f-gaser).

Vägledning

Lagstiftning

Begrepp

Bakgrund