Så påverkas arbetet med f-gaser av coronaviruset

Det fortlöpande arbete som certifierade kyltekniker, operatörer och tillsynsmyndigheter utför kan påverkas av utbrottet av coronaviruset. Det kan bland annat handla om sjukfrånvaro, reserestriktioner och inställda certifieringsprov.