BAT-slutsatser för tillverkning av klor-alkali

BREF-dokumentet för tillverkning av klor-alkali är reviderat under industriutsläppsdirektivet, IED. BAT-slutsatser för den aktuella branschen har antagits av EU-kommissionen. Här kan du läsa dokumenten och ta del av vägledning.