BAT-slutsatser för tillverkning av järn och stål

BREF-dokumentet för järn- och ståltillverkning är reviderat under industriutsläppsdirektivet, IED. BAT-slutsatser för den aktuella branschen har antagits av EU-kommissionen. Här kan du läsa dokumenten och ta del av vägledning.