BAT-slutsatser för icke-järnmetallindustrin

BREF-dokumentet för icke-järnmetallindustrin är framtaget under industriutsläppsdirektivet, IED. BAT-slutsatser för den aktuella branschen har antagits av EU-kommissionen. Här kan du läsa dokumenten och ta del av vägledning.