BAT-slutsatser för glas och mineralull

BREF-dokumentet för tillverkning av glas och mineralull är reviderat under industriutsläppsdirektivet, IED. BAT-slutsatser för den aktuella branschen har antagits av EU-kommissionen. Här kan du läsa dokumenten och ta del av vägledning.