BAT-slutsatser för garverier

BREF-dokumentet för garvning av hudar och skinn är reviderat under industriutsläppsdirektivet, IED. BAT-slutsatser för den aktuella branschen har antagits av EU-kommissionen. Här kan du läsa dokumenten och ta del av vägledning.