BAT-slutsatser för cement, kalk och magnesium

BREF-dokumentet för tillverkning av cement, kalk och magnesiumoxid är reviderat under industriutsläppsdirektivet, IED. BAT-slutsatser för den aktuella produktionen har antagits av EU-kommissionen. Här kan du läsa dokumenten och ta del av vägledning.