Tillsynsprocessen i 2 kap. miljöbalken

Vägledning om bestämmelserna i 2 kap. miljöbalken. De bestämmelserna utgör grunden för de krav som tillsynsmyndigheterna kan ställa på verksamheter och åtgärder.

Vägledning

Läsanvisning

Lagstiftning

Begrepp

Bakgrund

Sidan senast uppdaterad: 9 oktober 2020Sidansvarig: Monika Magnusson