Tillämpning och bevisbörda (2 kap. 1 §)

Verksamhetsutövaren ska kunna visa att de följer kraven enligt miljöbalken.

Vägledning

Läsanvisning

Lagstiftning

Begrepp

Bakgrund

Sidan senast uppdaterad: 9 oktober 2020Sidansvarig: Torunn Hofset