Hänsynsreglernas tillämpning gällande klimat

Vid tillståndsprövning och tillsyn kan miljöbalken tillämpas så att klimatpåverkan från verksamheter minskar. Här finns stöd i arbetet.

Vägledning

Läsanvisning

Lagstiftning

Begrepp

Bakgrund

Sidan senast uppdaterad: 27 oktober 2020Sidansvarig: Timo Persson