Hållbar utveckling och 2 kap. miljöbalken

Miljöbalkens grundläggande syfte är att driva på utvecklingen mot ett ekologiskt hållbart samhälle. Här beskriver vi det som brukar kallas miljöbalkens portalparagraf.

Vägledning

Läsanvisning

Lagstiftning

Begrepp

Bakgrund

Sidan senast uppdaterad: 9 oktober 2020Sidansvarig: Torunn Hofset