Lokaliseringsprincipen (2 kap. 6 §)

För en verksamhet eller åtgärd ska väljas en plats som är lämplig både med hänsyn till ändamålet, människors hälsa och miljön enligt 2 kap. miljöbalken.

Vägledning

Läsanvisning

Lagstiftning

Begrepp

Bakgrund

Sidan senast uppdaterad: 9 oktober 2020Sidansvarig: Torunn Hofset