Hushållningsprincipen och kretsloppsprincipen (2 kap. 5 §)

Verksamhetsutövaren ska hushålla med råvaror och energi samt minska mängden avfall så att ett kretslopp främjas.

Vägledning

Läsanvisning

Lagstiftning

Begrepp

Bakgrund

Sidan senast uppdaterad: 9 oktober 2020Sidansvarig: Torunn Hofset