Regeringens bedömning (2 kap. 10 §)

En verksamhet som är av synnerlig betydelse från allmän synpunkt kan tillåtas av regeringen även om verksamheten medför en risk för att ett stort antal människor får väsentligt försämrade levnadsförhållanden eller att miljön försämras avsevärt.

Vägledning

Läsanvisning

Lagstiftning

Begrepp

Bakgrund

Sidan senast uppdaterad: 9 oktober 2020Sidansvarig: Torunn Hofset