Täkttransporter

Transporter till och från en täkt kan i vissa fall definieras som följdverksamhet till täkten.