Täkttillstånd

De flesta materialtäkter kräver tillstånd eller anmälan enligt miljöbalken. Täkter på havsbotten är tillståndspliktiga enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln.