Husbehovstäkter

Begreppet husbehovstäkt avser en täkt där det utbrutna materialet används inom den egna fastigheten för dess eget behov. Här kan du läsa mer om regelverket kring husbehovstäkter.