Uran – förekomst vid gruvverksamhet och utvinningsförbudet

I Sverige förekommer inte någon utvinning av uran. Det är heller inte längre möjligt att ge/få tillstånd till utvinning av uran för att använda uranets fissila egenskaper. Uran förekommer tämligen utbrett i svensk berggrund. Vid gruvverksamheter förekommer att halter av uran är förhöjda i recipienterna.

Vägledning

Bakgrund

Lagstiftning