Miljö- och tillståndsprövning av gruvor

Miljöprövning av gruvor görs enligt miljöbalken. Gruvverksamhet är en tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet.

Vägledning

Lagstiftning