Efterbehandling av områden med nedlagda gruvor

Vägledning om efterbehandlingsansvar vid nedlagda gruvor, miljöbalkens regler och praxis.

Vägledning

Lagstiftning