Reklamskyltar i landskapet - tillsyn och prövning

Längs med många större vägar står reklamskyltar i olika storlekar och utföranden. De kan upplevas både som förfulande i landskapet och innebära en trafikfara, det krävs därför tillstånd att sätta upp en skylt.

Vägledning

Lagstiftning