Nationell plan för prioritering av ansökningar om statligt stöd

Naturvårdsverkets nationella plan för avhjälpande av föroreningsskador; med grundförutsättningar, urvalskriterier, fördelningsplan och arbetsplan. Den ska användas för att se till att avhjälpandeåtgärder genomförs vid de mest prioriterade förorenade områdena i landet.

Vägledning

Lagstiftning

Bakgrund

Referensbibliotek