Om registrering av medelstora förbränningsanläggningar

Vad gäller för dig som verksamhetsutövare som ska lämna underrättelse om din anläggning?