Strategisk bullerkartläggning

Anvisningar från Europeiska miljöbyrån (EEA) för hur den strategiska bullerkartläggningen ska göras. Kartläggningen används för ta fram åtgärdsprogram mot störningar från omgivningsbuller.