Buller från vindkraft

Här finns Naturvårdsverkets vägledning om buller från vindkraft. Naturvårdsverket ger stöd i vilka ljudnivåer som inte bör överskridas och hur mätning och beräkning av buller från vindkraft bör genomföras.