Vägledning om villkor och krav för avloppsreningsverk

Naturvårdsverket och branschorganisationen Svenskt Vatten har tagit fram en vägledning om formulering av villkor och krav för utsläpp från avloppsreningsverk. Den riktar sig till vattentjänstföretag, länsstyrelser och kommunala tillsynsmyndigheter.