Industriellt avloppsvatten

Karakterisering av industriella avloppsvatten (KIU) är ett hjälpmedel för att avgöra om ett avloppsvatten innehåller sådana ämnen.