Tolkning av avloppsdirektivet vid användning av kväveretention

Stöd vid tolkning av avloppsdirektivet. Det finns olika sätt att konstatera om kväveutsläpp från reningsverk i södra Sverige uppfyller EU:s avloppsdirektiv.

Vägledning

Lagstiftning

Begrepp

Referensbibliotek

Bakgrund