Behandling av elavfall

Vägledning för tillämpning av föreskrifterna (2018:11) om yrkesmässig lagring och behandling av elavfall som omfattas av producentansvar.

Vägledning

Lagstiftning