Regler kring uppläggning av snö på land

Denna sida vägleder kring hanteringen av snö och vilka regler som gäller för uppläggning av snö beroende på om snön ska dumpas i vatten eller läggas upp på land.