Textilavfall, insamling

Ett stöd vid tillsyn och vid bedömning av om insamlade textilier är avfall.

Vägledning

Lagstiftning

Bakgrund