Offentlighet och personuppgifter

Här kan du läsa hur offentlighetsprincipen och regler för behandling av personuppgifter påverkar de uppgifter du rapporterar in till Naturvårdsverket om elutrustning, batterier och plastbärkassar.