Insamling från hushåll

Nya mål på avfallsområdet börjar gälla från 2019. Här beskrivs hur insamlingsplatser för förpackningar ska vara utformade för att uppfylla kraven för bostadsnära-, kvartersnära samt allmän insamlingsplats.

Vägledning

Definitioner och begrepp

Sidan senast uppdaterad: 30 mars 2021Sidansvarig: Emma Nord-Norén