Samråda - förpackningar

Insamling av förpackningsavfall berör många aktörer. I nuvarande och kommande lagstiftning finns krav på samråd. Denna vägledning berör framförallt samråd inför de kommande kraven på tillståndspliktiga insamlingssystem.

Vägledning

Definitioner och begrepp

Sidan senast uppdaterad: 7 september 2020Sidansvarig: Emma Nord-Norén