Registrering förpackningsproducent

Från och med år 2021 ska alla förpackningsproducenter registrera sig hos Naturvårdsverket. Här nedan finns information om hur det går till.

Vägledning

Definitioner och begrepp

Sidan senast uppdaterad: 26 januari 2021Sidansvarig: Emma Nord-Norén