Omhändertagande av uttjänta bilar

Information om vilka regler som gäller vid omhändertagandet av en uttjänt bil.

Vägledning

Lagstiftning

Bakgrund