Tillsyn av producentansvaret för bilar

Om Naturvårdsverkets och kommuners roller som tillsynsmyndigheter för producentansvaret.

Vägledning

Lagstiftning

Bakgrund