Redovisa och rapportera

Vägledning om vad producenter av bilar ska rapportera till Naturvårdsverket samt information om skyldigheten för auktoriserade bilskrotare att rapportera till berörda producenter.

Vägledning

Lagstiftning

Bakgrund