Producentansvar för bilar samt hantering av uttjänta bilar

Vägledning om producentansvar för bilar, vem som är producent, hur producenten uppfyller sitt producentansvar.

Vägledning

Lagstiftning

Bakgrund