Tillsyn över producentansvar för batterier

Om Naturvårdsverkets och kommuners roller som tillsynsmyndigheter för producentansvaret samt om gången vid ett föreläggande.

Vägledning

Lagstiftning

Bakgrund