Vägledning om insamlingssystem

Som producent ska du ta del i ett insamlingssystem för de batterier du säljer.

Vägledning

Lagstiftning

Bakgrund