Förbjudet innehåll och att märka batterier

Regler för innehåll i batterier samt om regler för märkning.

Vägledning

Lagstiftning

Bakgrund