Producentansvar för batterier

Vägledning om producentansvaret för batterier, vem som är producent och vad som gäller.

Vägledning

Lagstiftning

Bakgrund