Krav på separat insamling av matavfall från hushåll

Den 28 juni 2018 utfärdade regeringen bestämmelser i avfallsförordningen om krav på separat insamling av matavfall. Regeringen har beslutat att kommunernas system för insamling av matavfall ska vara på plats den 31 december 2023, så att detta kan samordnas med genomförandet av EU:s krav på separat insamling av allt biologiskt avfall (mat-, trädgårds- och parkavfall).